Případová studie

Kulturní dům Plzeňka

Údaje

Země: Česko
Rok: 2015
Architekt: Specta s.r.o.
Fotograf Cembrit a.s.