01. červenec 2022

«The Perfect Match» – skupina Swisspearl Group přebírá společnost Cembrit

Swisspearl Group ve švýcarském Niederurnenu získává zpětně od 1. ledna 2022 dánský Cembrit, čímž vytváří druhého největšího výrobce vláknocementu v Evropě. Swisspearl Group je stoprocentně vlastněna švýcarskou podnikatelskou rodinou Bernhard Alpstaeg a nyní zaměstnává přibližně 2 600 lidí. Soukromé společnosti zapojené do akvizice kupní cenu nezveřejňují.

Swisspearl Group pokračuje v růstu. Tradiční společnost se sídlem v Niederurnenu, Kanton Glarus, Švýcarsko, okázale rozšiřuje svou přítomnost na mezinárodním trhu a výrobní závody akvizicí dánského Cembritu se sídlem v Aalborgu. Jedná se o obchod nejvyšší hmotnostní třídy v evropském průmyslu vláknocementu. Akvizicí 1400 zaměstnanců Cembritu vznikne společnost s 2600 zaměstnanci, čímž se Swisspearl Group stane druhým výrobcem vláknocementu v Evropě.

"Dokonalá shoda"

Dvě společnosti se ideálně shodují – geograficky i kulturně a z hlediska jejich zaměření. Zatímco stávající Swisspearl Group se svými značkami Eternit a Swisspearl má silné zastoupení s dceřinými společnostmi a výrobními závody především v zemích jako Švýcarsko, Rakousko a Slovinsko, Cembrit obsluhuje převážně severské země, Irsko a Spojené království. Má také dceřiné společnosti ve zhruba dvaceti zemích.

Společnosti se na svých trzích téměř nepřekrývají, a proto se dokonale doplňují. Společně nabízejí předvídatelný a logický růstový potenciál, který byl rozhodujícím faktorem při rozhodování Swisspearl Group o koupi.

Tato významná akvizice pomůže Swisspearl Group posílit svou již tak silnou pozici v Evropě s hlavními trhy Cembrit a společně rozvíjet nové hlavní trhy. Lze předvídat zlepšení v různých oblastech, jako je lepší využití výrobních kapacit nebo důsledně prosazovaný kurz udržitelnosti.

Jistota rodinného vlastnictví

Swisspearl Group je výhradně vlastněna rodinou podnikatelů Bernhard Alpstaeg. Rodina mimo jiné vlastní většinový podíl ve společnosti Swisspor, předním výrobci a distributorovi izolačních materiálů, obvodových plášťů budov a systémů ve Švýcarsku, Polsku, Německu, Rakousku, Rumunsku a dalších společnostech ve Švýcarsku. Bernhard Alpstaeg a dnes i jeho rodina s dcerou Giulií Alpstaeg již více než padesát let stojí za pracovní morálkou, hodnotami jako pracovitost a spolehlivost a podnikatelské inovace a růst, aniž by ztratili ze zřetele své kořeny. Změna vlastnictví společnosti Cembrit – ze švédské investiční společnosti Solix na soukromý rodinný podnik – slibuje nejen další ziskový růst s novými energiemi a nositeli znalostí, ale také vyhlídky na předvídatelný proces založený na důvěře, ve kterém budou obchodní roky a dlouho- stálé vztahy se počítají více než čtvrtletní data řízená akciovým trhem.

Není proto náhoda, že generální ředitel Swisspearl Group Harry Bosshardt přikládá zvláštní význam místní autonomii: „Jednou z velkých výhod Swisspearl Group bylo a je to, že i nadále umožňuje mezinárodním dceřiným společnostem hrát na své silné stránky se sebevědomím a sebeurčením. To nezměníme, ústředí zůstane v Niederurnen ,“ říká Harry Bosshardt . "S Cembritem získáváme růst, který nám dá křídla. Skvěle doplňuje stávající přítomnost Swisspearl Group na trhu. Po této akvizici jsme připraveni na další růst – včetně geografických oblastí, kde byla naše dosavadní přítomnost omezená."

Společně na cestě k vytváření větší hodnoty

Na základě dostupných skutečností není žádným tajemstvím, že Swisspearl Group AG díky akvizici Cembritu zdvojnásobí velikost své vlastní společnosti. Akvizice umožní společnosti soustředit se napříště na růst a tvorbu hodnoty, aniž by se zapomnělo, odkud Swisspearl Group pochází a s kým byla dosud úspěšná. Nová evropská dvojka bude pokračovat ve spolupráci se svými strategickými partnery – společnou perspektivou je plně se zaměřit na vytváření hodnot.

Jakmile Swisspearl Group AG dokončí svůj již vytvořený integrační plán, vyhledá kontakt se svými partnery a individuálně se společně dohodne na dalším postupu. „Společně chceme být úspěšní,“ říká Harry Bosshardt , generální ředitel Swisspearl Group AG.

O Swisspearl Group AG:

Swisspearl Group AG – se svými značkami Eternit a Swisspearl – má centrálu v Niederurnen , Kanton Glarus, Švýcarsko. Rodinná společnost švýcarské rodiny Bernhard Alpstaeg je hlavním partnerem pro navrhování estetických a udržitelných obvodových plášťů budov a obytných prostor. Zaměřuje se na inovativní systémová řešení pro střechy, fasády, zahrady, interiéry, podlahy, solární a protipožární ochranu. Závazek k ekologii v myšlení a jednání, stejně jako firemní kultura založená na vzájemném respektu a maximálním respektu k zákazníkům, tvoří základ pro každodenní provoz a základ celosvětového úspěchu. Mezinárodně aktivní Swisspearl Group v současnosti zaměstnává celkem 1200 lidí a má čtyři výrobní závody ve Švýcarsku, Rakousku a Slovinsku.

www.swisspearl-group.com

Cembrit Holding A/S je jedním z hlavních evropských výrobců vláknocementových fasádních a stavebních panelů a také střešních produktů s více než 25 miliony čtverečních metrů ročně vyrobených. Cembrit od roku 2015 vlastní švédská investiční skupina Solix a sídlí v dánském Aalborgu. Společnost v současnosti zaměstnává 1400 lidí a má dceřiné společnosti ve 20 zemích a pět výrobních závodů ve Finsku, České republice, Maďarsku a Polsku.
www.cembrit.com

Oficiální tisková zpráva od Swisspearl Group – klikněte sem a přečtěte si více

Pro více informací: 
Swisspearl Group Media Office, Bruno Affentranger, Mobile: +41 79 459 37 32, Email: affentranger@bamedia.ch