17. březen 2022

Postoj společnosti Cembrit k ruské invazi na Ukrajině

Společnost Cembrit zcela odsuzuje nezákonnou a nevyprovokovanou ruskou invazi na Ukrajině.

Všichni jsme situací velice znepokojeni, stejně jako sociálními a humanitárními důsledky, které invaze na Ukrajině způsobí. Je pro nás velice těžké sledovat situaci a vzniklou bolest, způsobovanou Ukrajině a jejím občanům.

Naše myšlenky jsou s ukrajinským lidem, který musí čelit této katastrofě. Invaze může mít a také má všudypřítomné lidské, politické a ekonomické důsledky v Evropě, mimo Ukrajinu, a zejména může vyvolat obavy v zemích sousedících s Ruskem a Ukrajinou. Společnost Cembrit upřímně doufá v okamžité ukončení a mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Evropská unie a USA společně zavedly obchodní sankce proti Rusku, které společnost Cembrit zcela podporuje. 

V souvislosti s invazí společnost Cembrit prozatím ukončila veškeré prodejní aktivity a dodávky do Ruska a zastavila veškeré nákupy materiálu a surovin z Ruska. Dále také pozastavila ruské webové stránky společnosti. Cembrit nezahájí další podnikání v Rusku, dokud nebude dosaženo trvalého mírového ukončení této nezákonné invaze na Ukrajinu.

Věříme, že invaze je výsledkem chybných rozhodnutí ruské vlády a že nereprezentuje přání ruského lidu. Proto žádáme všechny, kteří se mohou při své práci v Cembritu setkat s lidmi z Ruska, aby se k nim chovali s obvyklou úctou. Jednou ze základních hodnot společnosti Cembrit je vzájemný respekt. Věříme, že uctivé chování začíná respektováním našich kolegů i rozdílů mezi námi.

Společnost Cembrit se stará o všechny zaměstnance na které dopadá nebo může dopadat celá skutečnost ohledně této invaze na Ukrajinu. V případě jakýchkoliv obav doporučujeme všem našim zaměstnancům, aby kontaktovali své přímé nadřízené nebo místní HR s žádostí o pomoc.

Na podporu Ukrajiny a ukrajinského lidu poskytla společnost Cembrit Group dar určený pro humanitární účely. 

Jørn Mørkeberg Nielsen
Prezident a CEO