Zásady využití Cookies – Cembrit a.s.

Tyto webové stránky jsou vlastněny společností Cembrit Holding A/S, vedené pod registračním číslem 18 33 67 74, s adresou Gasværksvej 24, 9000 Aalborg, Dánsko (dále také "Cembrit" nebo "my"). 

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak používáme osobní údaje, které zanecháváte nebo poskytujete při své návštěvě našich webových stránek (dále také “stránek”) a použití služeb, které stránky poskytují.

 1. Sbírání osobních údajů

Cembrit správcem osobních údajů, které stránky sbírají. Vždy vás informujeme před tím, než začneme ukládat vaše osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou obsahovat například vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobné údaje jako např. IP adresu, název vaší společnosti, vaše zájmy atd.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány v některém z níže uvedených případů:

 • Pokud navštívíte a prohlížíte naše webové stránky
 • Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru
 • Pokud komunikujete s Cembritem
 • Pokud využíváte naše výrobky a služby
 • Pokud objednáváte vzorky
 • Pokud vyplníte formulář na stránkách
 1. Osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme k některému z uvedených důvodů: 

 • Zasílání newsletterů a jiných propagačních materiálů
 • Obecně k marketingovým účelům
 • Vyřízení vašich požadavků
 • Poskytnutí zákaznického servisu nebo technické konzultace
 • Zlepšení našeho servisu a výrobků
 • Statistika a analýzy

Zpracování vašich osobních údajů je někdy nezbytné k vyřízení vašich požadavků. Zpracování vašich osobních údajů může navíc vycházet z našeho legitimního zájmu o provádění marketingové činnosti nebo vývoj a vyhodnocení našich produktů a služby, stejně jako pro vedení statistik.

Upozorňujeme, že společnost Cembrit použije vaše osobní údaje pouze k tomu, aby vám poskytovala informace o svých výrobcích a službách a to prostřednictvím e-mailu, nebo jiných marketingových materiálů v případě, že jste jí k tomu předem poskytli svůj výslovný souhlas, pokud nám příslušné právní předpisy neumožňují vás kontaktovat bez tohoto souhlasu.

Cembrit uchovává statistiky o tom, které části stránek jsou uživateli navštěvovány, které produkty a služby zákazníci vyhledávají a další jejich preference. Tyto informace nezahrnují osobní údaje. Sbíráním a zpracováním těchto dat Cembrit zjišťuje způsob využití stránek. Tyto informace jsou používány k zdokonalování stránek. Používáme údaje o pohybu všech uživatelů stránek, abychom lépe pochopili, jak uživatelé, jako celá skupina, stránky používají a díky tomu zdokonalili naše stránky a další digitální služby. Nevidíme, odkud jste na stránky přišli, nebo kam po opuštění stránek pokračujete. Kromě toho shromažďujeme informace o tom, jaké produkty zákazníci, jako skupina, vyhledávají. Tyto informace využíváme také ke zdokonalení našich webových stránek.

 1. Komu budou mé osobní údaje poskytnuty?

Za účelem sledování výše uvedených účelů, mohou být vaše údaje poskytnuty třetím stranám, které poskytují příslušný servis pro společnost Cembrit, na základě platné smlouvy, jako například (nikoliv však pouze) poskytovatelům hostingu nebo údržby stránek. Tyto poskytovatelé služeb budou zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich pokynů. 

Za určitých okolností, na základě právních předpisů, může být nezbytné, abychom poskytli tato data orgánům státní správy. Můžeme také zveřejnit vaše osobní údaje za účelem založení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv.

V případě reorganizace, částečného nebo úplného prodeje společnosti se zveřejnění a nakládání s osobními údaji řídí platnou legislativou.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány bez vašeho svolení třetím stranám, s výjimkou výše uvedeného. 

 1. Doba zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou vymazány ve chvíli, kdy bude naplněn jeden nebo více výše uvedených důvodů k jejich zpracování. Vaše data však mohou být uchovávána a zpracovávána v anonymní podobě po delší dobu, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

 1. Cookies

Na stránkách používáme cookeis. Prosím, seznamte se se zásadami používání cookies na našich stránkách.

Důvody pro sběr a zpracování dat pomocí cookies jsou následující:

 • Provoz, zdokonalování a optimalizace webových stránek a jejich služeb
 • Provádění analýzy a segmentace zákazníků, za účelem poskytování kvalitnějších a personalizovaných služeb všem zákazníkům, včetně vás
 • Statistické důvody.
 1. Bezpečnost

Zavedli jsme bezpečnostní opatření, abychom zajistili, že naše interní postupy splňují vysoké nároky našich zásad bezpečnosti.

V souladu s tím vyvíjíme maximální úsilí k ochraně kvality a vašich osobních údajů.

 

 1. Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které o vás zpracováváme a uchováváme, kromě určitých výjimek daných platnou legislativou.

Dále máte právo vznést námitky proti jejich sběru a požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte také právo požadovat, abychom v případě potřeby opravili nebo vymazali vaše osobní údaje. 

Za určitých okolností můžete také požádat o poskytnutí přehledu o vašich osobních údajích ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci údajů. Vždy můžete odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 1. Odvolání souhlasu

Můžete kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám dali. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: [marketing@cembrit.cz]. Pokud jde o newslettery a další elektronické marketingové materiály, můžete použít také odkaz "odhlásit se" v zápatí e-mailu. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu neovlivní zákonnost předchozího zpracování vašich osobních údajů, realizovaného před odvoláním vašeho souhlasu. 

 1. Oprava osobních údajů atd.

Chcete-li aktualizovat, opravit nebo smazat osobní údaje, které jste nám poskytli, chcete-li mít přístup k těmto údajům, nebo máte-li jakékoli dotazy k jejich zpracování, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese [marketing@cembrit.cz], nebo telefonicky na čísle 311 744 111. Můžete nám také napsat na adresu: 

Cembrit a.s

Lidická 302/91
266 01 Beroun -Závodí
tel.: 311 744 111
fax: 311 744 234
e-mail: info@cembrit.cz
zelená linka: 800 162 489

 1. Stížnosti

Pokud byste se chtěli vznést stížnost na zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo dopisu, jak je uvedeno v odstavci 9. Můžete také podat stížnost u dánské agentury pro ochranu osobních údajů (Danish Data Protection Agency), Borgergade 28, 5. patro, 1300 Kodaň K. Dánsko.

 

Verze 1.0, 25. května 2018